Novas

Automóvil Club As Pontes

IV SLALOM VILA DE AS PONTES

IV SLALOM VILA DE AS PONTES

O AUTOMÓVIL CLUB AS PONTES organiza o IV Slalom Vila de As Pontes o día 03 de xuño de 2023, unha proba de carácter nacional, puntuable para o Campionato de Galicia de Slalom.

Esta proba de Slalom disputarase de acordo co establecido nas prescricións comúns ós Campionatos e Copas de Galicia 2023, o regulamento xeral do Campionato de Slalom, e o presente regulamento particular da proba, no C.D.I. (e os seus anexos), aprobados pola Federación Galega de Automobilismo o día 3 de Abril de 2023.

A proba ten o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo número GA-009-SL.

DEFINICIÓN. Un slálom é unha proba de habilidade ó volante, que se desenrolará sobre un pavimento plano, asfaltado, encementado ou co 20% en superficie en terra, que comporta cambios de dirección marcados preferentemente por obstáculos, como conos ou portas.

VEHÍCULOS ADMITIDOS: Admitiranse os vehículos de:

- Condicións que deben reuni-las probas; deben prever, como mínimo, as seguintes clases:
AGRUPACIÓN I: ata 1.200 c.c. (Tracción dianteira, calle e competición).
AGRUPACIÓN II: Desde 1.201 a 1.600 (Tracción dianteira).
AGRUPACIÓN III: A partir 1.601 c.c. (Tracción dianteira).
AGRUPACIÓN IV: Tódalas cilindradas (Tracción traseira).
AGRUPACIÓN V: Tódalas cilindradas (Tracción total).
AGRUPACIÓN VI: Vehículos eléctricos 100% ata un máximo de 80kw (de calle)

INSCRICIÓNS: As solicitudes de inscrición admitiranse ata o luns 29 de Maio do 2023 as 20:00 horas, e a organización remitirá copia á Federación Galega de Automobilismo, por correo ou Fax, antes da celebración da mesma. O peche de inscricións realizarase, con data límite . A relación completa de inscritos, coa adxudicación do número de orde, será aprobada e autorizada polo habilitado da Federación Galega de Automobilismo, despois de comprobar tódalas directrices, para a súa publicación con tres días de antelación ó comezo da proba.

Dereitos de inscrición:
85 €. Aceptando a Publicidade facultativa.
170 €. Non Acepta a Publicidade facultativa.

As solicitudes de inscrición deberanse remitir vía e-mail a: Entidade: AUTOMÓVIL CLUB AS PONTES e-mail: inscripcions@automovilclubaspontes.com
CIRCUÍTO: O circuíto de asfalto plan redial nacional, estará emprazado no CIRCUITO DE KARTING AS PONTES, no Concello de AS PONTES.

Podese consultar o regulamento da proba na páxina web da Fedración Galega de Automovilismo . fga.es

Agradecementos especiais a todos os colaboradores

TALLER METÁLICO OS LOUREIROS
FERROS MARCOS
MARMOLERA PONTESA
GADISA
DESGUACES VILABELLA
TALLERES TREVIN
TALLERES ESPIÑAREDO
NEUMÁTICOS MAGÓN
TALLERES TRINSA
DMR AUTOMOCIÓN
TEXAS MODA JOVEN
TALLERES PAR MOTOR
ROVIL STUDIO -COCINA Y BAÑO
CRONOS AS PONTES /LECAR
ALMACENES DEL EUME
O COLADOR CERVECERIA
A TABERNA DE PANCHO
MESÓN 7 CAMIÑOS
CAFETERÍA VENUS
CERVECERÍA A FERVENZA
TALLERES VARELA
KIOSCO DO BARREIRO
FERRETERÍA MARCOS
DENTAL NG
CARLOS DE AREA TRANSFORMACIONES AGRÍCOLAS
LA TOÑY PUB
BAR LA SEGUNDA CUEVA
BAR CALVO
GABEIRAS TRANSPORTES
FERPU COMERCIAL AGRÍCOLA
MMYPEM BY VOLTAN
TALLERES PRIETO
INVERNERGY SERVICES
TALLERES Y RECAMBIOS DAVID ALVARIÑO
BAR A BOTELLERÍA