Historia

Automóvil Club As Pontes

Desde hai bastantes anos no pobo das Pontes sempre houbo unha gran aficción ao mundo do automobilismo,e por mor desa aficción nace o Automóbil Club As Pontes ( ACAP) alá polo ano 1986 cando un grupo de aficcionados a esta disciplina deportiva (ao redor de 80) nunha asemblea extraordinaria quedou constituído devandito club e saíndo unha xunta directiva que se puxo ao choio desde o primeiro día do cal saíu o seguinte equipo:

Presidente: Luis Barrio Doel.
Vicepresidente 1º: Ramiro Ardao Cao.
Vicepresidente 2º: José Villaverde Suárez.
Secretario: Javier Tembrás.
Tesoureiro: Manuel Pena Calvo.
Vogais: Santiago Porteiro, J. Angel Naveiras Permuy, Eduardo Chao, Fernando Saavedra, Mauricio García Argüelles e Luís Rivera Bouza.
Relacións públicas: Evangelino Otero e J. Antonio Canosa.
Relacións coa prensa: Maximino López Fraga.

A partir de aí ACAP comezou a organizar eventos automobilísticos de diversas categorías tales como un rally en decembro do ano 1987.

Nos seguintes anos aparecen programas moi ambiciosos a organizar pola escuadra tales como probas de karts que se celebrarían nun circuíto urbano do pobo das Pontes, campionato local de autocrós asi como varias probas puntuables para o campionato galego de autocrós que se celebraban no circuíto da devandita especialidade situado en Pontoibo, tamén se celebrou algunha jimcana polas festas patronais do pobo. No ano 1993 celébrase unha proba de montaña que se disputa pola estrada que vai desde o poboado da Fraga ata Marraxón pasando por Pontoibo.

A partir de aquí ACAP entra nun período de inactividade que durou varios anos. A finais do ano 2015, organízase unha reunión co fin de crear unha escuadra e poder organizar algún evento de motor, sen que sexa necesario que veñan organizacións doutras zonas para organizar probas neste concello. A decisión que se toma é de antes de crear unha nova entidade, tentar recuperar unha entidade de gran renome que tivese actividade a finais dos anos 80´ s e comezos dos 90´ s, como é ACAP.

Inícianse unha serie de contactos e viaxes co fin de saber a situación actual de ACAP, con sorpresa de atopar unha gran colaboración xa sexa na federación Galega de Automobilismo, na Secretaría Xeral de Deporte, e outras entidades que poñen énfases en actualizar o estado do club.

O 14 Xullo de 2016 despois de varias reunións, asínase o cambio de directiva de Presidente D. Carlos Fornos Tembrás e Secretario Jose Manuel López Roca (antiga dirección de ACAP) cara ao novo equipo de ACAP

Francisco Cascudo Tojeiro (presidente).
Maria Pico García (vice-presidenta).
Graciela Díaz Gabeiras (secretaria).
Rafael Rego Gregorio (tesoureiro).
Jose M.Paz Lopez (Palotes), Jose L. Pereira Rodríguez, David Rodríguez Sanmartín, Emilio Ledo Pernas (como vogais).

Comezando a organizar e colaborar en eventos deportivos tales como roteiros turísticos, slaloms, karting e entrenos no circuíto de karting.


follow me